TEATRE NÚRIA ESPERT

XXIè Concurs de Pintura Ràpida

En el marc de la Festa de Sant Andreu 2019 es celebra al vestíbul del Teatre Núria Espert el XXIè Concurs de Pintura Ràpida de Sant Andreu de la Barca.

El concurs tindrà lloc dissabte 30 de novembre de 2019, aquestes són les bases: 

 

BASES DEL  21è CONCURS DE PINTURA RàPIDA DE SANT ANDREU DE LA BARCA 2019

 

1. Poden participar-hi tots/es els/les artistes que ho desitgin.

 

2. Cada artista pot triar lliurement el tema dins del marc del municipi de Sant Andreu de la Barca.

 

3. Cada concursant només pot participar-hi amb una sola obra.

 

4. Cada concursant pot fer servir la tècnica que li sigui més adient.

 

5. Les mides dels suports són lliures, han d’estar preparades en un sol color de fons i el suport ha de ser rígid.

 

6. La inscripció i el timbratge de les teles es faran el dissabte 30 de novembre de 2019, de 8.30 a 10 hores al vestíbul del Teatre Núria Espert (Plaça de Federico García Lorca, 1. Sant Andreu de la Barca). S’oferirà un cafè de benvinguda als participants.

 

7. El lliurament de les obres finalitzades serà el mateix dia de 13 a 14 hores, al lloc de la inscripció.

 

8. L’acte de lectura del veredicte i de lliurament de premis que es realitzarà el dissabte 30 de desembre de 2019 a les 18 hores. Tots/es els/les participants hauran d’estar present a l’acte.

 

9. Categories i premis. 

Es consideren dues categories:

 

CATEGORIA INFANTIL-JUVENIL, fins a 15 anys

El premis són lots de material de pintura i dibuix, concedits per: l’empresa STAEDTLER, Aris Racó d’Art, Papelería Sacapuntas, Taller de Ana, PACKD2, empresa CUéTARA, empresa ILPINTORE STORE.

Edats: 

– De 3 a 5 anys

– De 6 a 10 anys

– De 11 a 15 anys

 

CATEGORIA D’ADULTS

PREMI QUANTITAT  CONCEDIT PER: 

1er Premi  1.000 €    Ajuntament de Sant Andreu 

2n Premi 600 € Isidre Archs, S.L.

2n Premi  600 €  Obres i Serveis Archs, SL.

3r Premi  400 € Illa Salut. Centre Mèdic St.Andreu

3r Premi 400 €  SantAndreu Televisió

Especial aquarel•la 300 €  Ajuntament de Sant Andreu 

ACCèSSIT            300 €  Societat El Casino

ACCèSSIT            300 € Construcciones Artífex Infraestructures

ACCèSSIT            300 €  Forn Garcia

ACCèSSIT            300 € Oh! Print

ACCèSSIT            300 € Carnisseria Xarcuteria Serralva

ACCèSSIT            300 €  Contratas Vallès

1r Premi local 250 €  Ajuntament de Sant Andreu

2n Premi local 150 €  Ajuntament de Sant Andreu

 

10. El jurat es reserva el dret de declarar desert alguns dels premis del concurs.

 

11. Els quadres premiats i una selecció de la resta d’obres s’exposaran al vestíbul del Teatre Núria Espert (Plaça de Federico Garcia Lorca, núm. 1) de l’1 de desembre de 2019 al 4 de gener de 2020. Les obres es podran visitar en horari d’obertura del Teatre Núria Espert. A partir del 7 de gener de 2020 cada obra premiada passarà a ser propietat del patrocinador que ha atorgat el premi.

 

12. La recollida de les obres no premiades es podran recollir a:

Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, Regidoria de Cultura (pl. de l’Ajuntament 1, 2a. planta).

Del 13 de gener fins al 20 de febrer de 2020, de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores, i dijous de 16 a 19 hores.

Cal portar resguard d’inscripció.

 

13. Els participants tindran dret a endur-se les seves obres si no han estat guanyadores o deixar-les a disposició dels visitants per la seva venda. El preu de la obra quedarà prèviament reflectit en la butlleta d’inscripció. Les obres no recollides dintre del termini indicat passaran a ser propietat de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca.

 

14. D’acord al que preveu l’article 99 del Reial Decret 439/2007, de 30 de març, pel que s’aprova el Reglament de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, els premis en metàl•lic estaran subjectes a una retenció del 19 per cent del seu import.

 

15. L’organització es reserva el dret a resoldre qualsevol circumstància no prevista en aquestes bases.

 

16. D’acord el que estableix l’Article 13 del Reglament General de Protecció de Dades i 11 de la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantía dels drets digitals, les dades de tots/es els/les participants seran incorporades a un tractament responsabilitat de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca per remetre periòdicament informació sobre projectes i/o iniciatives del Departament de Cultura de l’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Aquestes dades seran tractades fins que l’usuari es doni de baixa de les notificacions, després del qual es procedirà a la seva destrucció. 

Bases XXIè Concurs de Pintura Ràpida Sant Andreu de la Barca Bases XXIè Concurs de Pintura Ràpida Sant Andreu de la Barca