TEATRE NÚRIA ESPERT

Bases del XXI Premi Literari Ciutat de Sant Andreu de la Barca

MODALITATS
El premis convocats corresponen a les modalitats següents:
Modalitat 1 – Poema en castellà o català.
Dotació de 1.000 euros
El poema, que ha de ser original i inèdit, ha de tenir una extensió mínima de 20 versos i màxima de 60, a doble espai i per una sola cara. Tant el tema com la composició són lliures
Modalitat 2 – Relat curt en castellà o català
Dotació de 1.000 euros
El relat curt, que ha de ser original i inèdit, ha de tenir una extensió mínima de tres fulls i màxima de cinc, en format DIN A4, a doble espai i per una sola cara. El tema és lliure.
Modalitat 3 – Micro relat en castellà o català 500 euros
El Micro relat ha de tenir una extensió màxima de 100 paraules (sense contar el títol).
ON I FINS QUAN ES PODEN PRESENTAR?
L’original, les còpies i el sobre tancat s’han de trametre, per correu certificat, a “Premi Ciutat de Sant Andreu de la Barca” FINS EL DIA 25 DE MARÇ 2020.
Ajuntament de Sant Andreu de la Barca
Regidoria de Cultura
Plaça de l’Ajuntament nº 1.
08740 Sant Andreu de la Barca (Barcelona)
o lliurar-se a mà en aquest equipament abans del termini del 25 de març.

BASES 2020 (document PDF)